preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zamet Rijeka

Login
Tražilica
e-Dnevnik

Katalog knjižnice OŠ Zamet

Priloženi dokumenti:
Kamo nakon osnovne skole (1).pdf

Kalendar
« Lipanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Misao mjeseca

Lipanj - Kolovoz

Svaka osoba na ovoj zemlji puna je velikih mogućnosti koje se mogu ostvariti maštom, trudom i ustrajnošću.

Scott B.K.

 

Informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 10. stavak 5. i 6.,( NN 25/13, 85/15 ) Škola objavljuje Katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Zamet. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

I. UVODNE NAPOMENE

Osnovna škola Zamet, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 1. putem službene web stranice Škole:
  • informacije o ustroju i nadležnosti Škole
  • informacije o zaposlenicima
  • informacije o aktivnostima Škole
  • informacije o pravnim i drugim aktima Škole
  • informacije o učeničkim aktivnostima
  • informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole
  • informacije o načinu i pravilima školovanja
  • najave aktivnosti Škole
  • objave priopćenja za javnost
 1. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem pripćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

 

II. OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI ZAMET

Osnovna škola Zamet obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i izvodi nastavu osnovnog obrazovanja i odgoja djece i mladeži.

Osnovna škola Zamet utemeljena je 1891. godine.

Osnovna škola Zamet obavlja sljedeće djelatnosti:

 • opće obrazovanje te druge oblike obrazovanja djece i mladih

Poslovi u okviru djelatnosti Osnovne škole Zamet:

 • upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
 • organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
 • poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
 • organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik učenika

Ustrojbene jedinice u sastavu Osnovne škole Zamet su:

 • ravnatelj
 • tajništvo
 • računovodstvo 
 • odgojno-obrazovni radnici
 • stručno-razvojna služba
 • knjižnica

Osnovnom školom Zamet upravljaju ravnatelj i Školski odbor.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Osnovna škola Zamet i to kako slijedi:

 1. pregled informacija,
 2. opis sadržaja informacija,
 3. namjena informacija,
 4. način osiguravanja prava na pristup informacijama.

a) Pregled informacija

Osnovna škola Zamet posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Škole
 • zaposlenicima
 • aktivnostima Škole
 • pravnim i drugim aktima Škole
 • načinu i pravilima školovanja
 • učeničkim aktivnostima
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

b) Opis sadržaja informacija

 • ustroj i nadležnost Škole (opis djelokruga rada ustrojbenih jedinica, podatci o voditeljima jedinica)
 • zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)
 • aktivnosti Škole (aktivnosti Škole na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
 • pravni i drugi akti Škole (Statut i pravilnici Škole, naputci, priručnici i sl.)
 • način i pravila školovanja (pravilnici koji se odnose na školovanje, opće odluke o pravilima školovanja, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete)
 • učeničke aktivnosti (Vijeće učenika, Učenička zadruga, Eko škola)
 • međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s osnovnoškolskim i srednjojškolskim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)

c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

      Osnovna škola Zamet

Bože Vidasa 12

51000  RIJEKA

 • putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

zamet@os-zamet-ri.skole.hr

 • telefonom na sljedeće brojeve:

051/261-113

 • usmenim putem:

            osobno na zapisnik u službenim prostorijama Osnovne škole Zamet

            Radnim danom od 11:00 do 14:00 sati

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi uz poštivanje odredbe članka 7. točke 13. Zakona o upravnim pristojbama, i članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnim pristojbama i tarifnog broja 65. točke 7. (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08,20/10, 69/10).

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Osnovna škola Zamet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

preskoči na navigaciju